Na podstawie Ewangelii z...

02 lipiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 47 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak będzie przy końcu świata? („wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”) 2. Do kogo podobny jest każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego? („do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”)

Top