Na podstawie Ewangelii z...

02 lipiec 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 16 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą”) 2. Co jeszcze rzekł Jezus uczniom? („wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”)

Top