Na podstawie Ewangelii z...

25 kwiecień 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 22 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekli Żydzi do Jezusa? („Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!”) 2. Co odrzekł im Jezus? („powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec”) 3. Kim są owce Jezusa? („Moje owce słuchają mego głosu…idą one za Mną…nie zginą one na wieki”)

Top