Na podstawie Ewangelii z...

25 kwiecień 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 27 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto słucha głosu Jezusa? („Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im Zycie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”) 2. Kto jest większy od wszystkich? („Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich… Ja i Ojciec jedno jesteśmy”)

Top