Na podstawie Ewangelii z...

30 grudzień 2021
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 23 - 28) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co robili uczniowie Jezusa przechodząc w szabat wśród zbóż? („zaczęli po drodze zrywać kłosy”) 2. Co rzekli na to faryzeusze? („czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”) 3. Jakiej odpowiedzi udzielił im Jezus? („to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”)

Top