Na podstawie Ewangelii z...

30 grudzień 2021
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 1, 40 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („trędowaty”) 2. Co powiedział trędowaty Jezusowi? („jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”) 3. Co zrobił Jezus dla niego? („wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony”) 4. Co przykazał Jezus uzdrowionemu z trądu? („nikomu nic nie mów… pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę”) 5. Co zrobił uzdrowiony? („zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło”) 6. Gdzie przebywał Jezus i dlaczego? („w miejscach pustynnych… nie mógł już jawnie wejść do miasta”)

Top