Na podstawie Ewangelii z...

30 grudzień 2021
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 43 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co powiedział Jezus do Filipa? („Pójdź za Mną!”) 2. Kogo spotkał Filip? („Natanaela”) 3. Co ujrzał Jezus? („jak Natanael zbliżał się do Niego”) 4. Kiedy Jezus ujrzał Natanaela? („widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”) 5. Jakiej odpowiedzi udzielił Natanael Jezusowi? („Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”) 6. Co obiecał Jezus? („zobaczysz jeszcze więcej niż to… ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”)

Top