Na podstawie Ewangelii z...

30 grudzień 2021
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 1, 1 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co było na początku? (”Słowo”) 2. Kim było Słowo? („Bogiem”) 3. Co się stało przez Słowo? („wszystko”) 4. Co było w Słowie? („życie”) 5. Na co przyszedł Jan? („na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości”) 6. Co się stało z tymi, którzy przyjęli Słowo? („dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”) 7. Gdzie zamieszkało Słowo? („wśród nas”)

Top