Na podstawie Ewangelii z...

30 grudzień 2021
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 16 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo znaleźli pasterze? („Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”) 2. Co zrobili pasterze, gdy je ujrzeli? („opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu”) 3. Jak reagowali ci, którzy to słyszeli? („dziwili się”) 4. Co robiła Maryja? („zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”) 5. Jak wracali pasterze? („wielbiąc i wysławiając Boga”) 6. Jakie imię nadano Dziecięciu? („Jezus”)

Top