Na podstawie Ewangelii z...

30 listopad 2021
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 22 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jakim celu Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy? („aby Je przedstawić Panu”) 2. Kto był w Jerozolimie i na co czekał? („Symeon…człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela”) 3. Co objawił Duch Święty Symeonowi? („nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza”) 4. Co zrobił Symeon, gdy ujrzał Dziecię Jezus? („błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu”)

Top