Na podstawie Ewangelii z...

30 listopad 2021
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 2, 13 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł anioł Pański Józefowi? („Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”) 2. Co zrobił Józef? („On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda”)

Top