Na podstawie Ewangelii z...

30 listopad 2021
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 67 - 79) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co prorokował Zachariasz? („Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą…”)

Top