Na podstawie Ewangelii z...

30 listopad 2021
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 16 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Z kim Jezus porównuje to pokolenie? („podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom”) 2. Co mówili o Janie? („zły duch go opętał”) 3. Co mówili o Synu Człowieczym? („żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”) 4. Przez co usprawiedliwiona jest mądrość? („przez swe czyny”)

Top