Na podstawie Ewangelii z...

01 listopad 2021
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 21, 25 – 28. 34 - 36) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie znaki towarzyszyć będą przyjściu Chrystusa? („na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu”) 2. Co następnie się stanie? („Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą”) 3. Na co potrzeba uważać? („aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych”) 4. Do czego zachęca Jezus? („czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie”)

Top