Na podstawie Ewangelii z...

02 czerwiec 2021
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto podlega sądowi? („każdy, kto się gniewa na swego brata”) 2. Jak należy czynić? („najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim!”)

Top