Na podstawie Ewangelii z...

29 marzec 2021
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 3, 16 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak bardzo Bóg nas umiłował? („Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał Zycie wieczne”) 2. Po co Bóg posłał swego Syna na świat? („po to, by świat został przez Niego zbawiony”)

Top