Kto będzie świadczył o Jezusie?

12 maj 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 26 – 16, 4 a) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Kto będzie świadczył o Jezusie? („gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie”)

Top