Na podstawie Ewangelii z...

29 marzec 2021
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 24, 13 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do uczniów w drodze do Emaus? („O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!”) 2. Kiedy otworzyły się im oczy i poznali Go? („gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im”) 3. Co mówili nawzajem do siebie uczniowie? („czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”)

Top