Jak miłować Boga?

12 maj 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 21 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jak miłować Boga? („Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje”)

2. Co stanie się z tym, kto miłuje Jezusa? („kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”)

Top