Czy sługa jest większy od swego Pana?

12 maj 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 13, 16 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Czy sługa jest większy od swego Pana? („Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał”)

2. Dlaczego Jezus to powiedział? („wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować”)

Top