Kto pojmał Jezusa?

26 kwiecień 2017

 Na podstawie Ewangelii z dnia (J 18, 1 – 19, 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto pojmał Jezusa? („kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi”)

2. Dokąd najpierw zaprowadzono Jezusa? („do Annasza”)

3. O co spytała Piotra służąca odźwierna? („czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów?”)

4. Co odpowiedział jej Piotr? („nie jestem”)

Top