Co zrobił Jezus wstawszy od wieczerzy?

26 kwiecień 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 13, 1 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobił Jezus wstawszy od wieczerzy? („wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany”)

2. O co spytał Jezusa Szymon Piotr? („Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?”)

3. Co odparł mu Jezus? („tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział”)

4. Co następnie rzekł Jezus do uczniów? („Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi”)

Top