Przeczytaj w skupieniu Słowo, którym dziś chce Cię obdarować Bóg...

29 czerwiec 2020

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. (Mt 16,13-19)

 

Pozwól teraz, by Bóg dotykał przez Słowo Twojego serca... Trwaj w ciszy... Rozważaj... Mogą Cię w tym poprowadzić następujące pytania:

  1. Jakie pytanie zadał uczniom Jezus? Kim jest Jezus dla osób z mego otoczenia? Kim jest On dla mnie osobiście? Czy relacja z Nim jest najważniejszą relacją mojego życia? Na jakich osobach/wartościach opieram swoje życie? Czy na Jezusie jako moim Panu? Do kogo/czego odnoszę moje decyzje życiowe i powszednie? Z kim je konsultuję?

    Czy moja codzienna relacja z Jezusem potwierdza moją odpowiedź na pytanie o znaczenie osoby Jezusa dla mnie? Czy moje życie potwierdza moją odpowiedź?

  2. Z czego wynikała odpowiedź Szymona Piotra, udzielona Jezusowi? Co leżało u jej podstaw (z jakiego doświadczenia wynikała)? Na czym opieram moją odpowiedź na temat roli Jezusa w moim życiu (na tym, co „wypada” powiedzieć, na zdaniu innych, na osobistym doświadczeniu)?

  3. Na czym Jezus oparł misję Piotra, którą mu objawił? Czy Jezus ukazał mi już moją misję w Jego królestwie? Czy znam chociaż jeden z jej etapów? Kiedy mi to pokazał? W jakich okolicznościach? Czy w moim życiu mam wystarczający fundament relacji z Jezusem, na bazie którego może On mi ujawniać ogólną wizję (bądź kolejne szczegóły) mojej misji?

     

Dziękuj Bogu za światło, którym Cie obdarzył. Teraz idź i niech ono Cie prowadzi!

Top