Przeczytaj Słowo, które dziś kieruje do Ciebie Jezus przez swój Kościół:

23 maj 2020

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca». (J 16, 23b-28)

 

Teraz pozwól, by Słowo pracowało w Tobie... Rozmyślaj nad Nim... Mogą Cię w tym ukierunkować następujące pytania:

  1. Jakiej radości pragnie Jezus dla swoich uczniów? Czy doświadczyłem kiedyś takiej radości? Czy inni byli poruszeni jej obecnością we mnie? Czy była ona świadectwem mojej przynależności do Jezusa?

  2. Czym – w świetle dzisiejszego fragmentu Ewangelii – Jezus uwarunkowuje tę radość? Na czym polega proszenie Ojca „w imię Jezusa”? Czym taka prośba różni się od proszenia „w swoje imię”?

  3. Co Jezus mówi uczniom o stosunku swego Ojca do nich? Czy doświadczam miłości Ojca? Czy lubię z Nim przebywać? Czy czuję się bezpiecznie w Jego obecności? Jak często zwracam się do Niego bezpośrednio? Z czego to może wynikać?

  4. Jak Jezus charakteryzuje wspólnotę uczniów w niniejszym fragmencie? Czy te cechy odnoszą się do mnie? Czy ta charakterystyka jest znakiem rozpoznawczym wspólnoty, do której należę? Czy inni (osoby spoza wspólnoty) takie rysy mojej wspólnoty widzą przede wszystkim (na pierwszym miejscu spośród innych cech)?

 

Wyraź swoją wdzięczność Bogu za czas, który otrzymałeś od Niego. Teraz „idź i czyń”...

Top