Jakie są warunki kroczenia za Jezusem?

13 marzec 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 22 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jakie są warunki kroczenia za Jezusem? („jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”)

2. Co stanie się z życiem tego, kto chce je zachować? („bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”)

Top