Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 5 - 13) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

04 październik 2019
1. Co mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”)
Top