O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii?

19 luty 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 9, 41 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”)

2. O czym jeszcze poucza Jezus? („Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze”)

Top