O co Jezus spytał swoich uczniów?

19 luty 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 16, 13 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jezus spytał swoich uczniów? („za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”)

2. Co odpowiedzieli uczniowie? („jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza…”)

3. O co jeszcze spytał Jezus? („a wy za kogo Mnie uważacie?”)

4. Co odpowiedział Piotr? („Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”)

5. Co odrzekł mu Jezus? („Błogosławiony jesteś…albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie…Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”)

Top