O czym pouczał Jezus swoich uczniów?

19 luty 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 9, 30 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym pouczał Jezus swoich uczniów? („Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”)

2. Co rzekł Jezus do Dwunastu? („jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”)

Top