O czym w dzisiejszej Ewangelii poucza Jezus?

19 luty 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 38 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym w dzisiejszej Ewangelii poucza Jezus? („jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! … Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie… Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”)

2. Do czego zachęca Jezus? („Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”)

Top