Co rzekł Jezus do tłumu?

19 luty 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 8, 34 – 9, 1) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do tłumu? („Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”)

Top