Dlaczego Herod kazał pochwycić Jana?

19 luty 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 14 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dlaczego Herod kazał pochwycić Jana? („z powodu Herodiady, żony brata swego”)

2. O co poprosiła Heroda córka Herodiady? („chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela”)

3. Co zrobił Herod? („posłał kata i polecił przynieść głowę Jana”)

4. Jak zareagowali uczniowie Jana, gdy dowiedzieli się o wszystkim? („przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie”)

Top