Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 27 - 38)

01 wrzesień 2019

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 27 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają”) 2. Jakie wskazówki i rady daje Jezus? („Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują… Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone…. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”)

Top