Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 14, 25 - 33)

01 wrzesień 2019

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 14, 25 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do tłumów? („jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”) 2. Co jeszcze rzekł Jezus? („nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”)

Top