Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 1 - 11)

01 wrzesień 2019

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 1 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego tłum cisną się do Jezusa? („aby słuchać słowa Bożego”) 2. Co rzekł Jezus do Szymona? („wypłyń na głębię”) 3. Co odrzekł Szymon? („całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”) 4. Co następnie się stało? („zgarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać”) 5. Co rzekł Jezus Szymonowi? („nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”)

Top