Do czego Jezus porównuje królestwo Boże?

26 styczeń 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 26 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do czego Jezus porównuje królestwo Boże? („jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie”)

2. W jaki sposób Jezus głosił naukę? (”w wielu takich przypowieściach”)

3. Komu Jezus objaśniał wszystko osobno? („swoim uczniom”)

Top