Co mówili uczeni w Piśmie?

26 styczeń 2017

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 22 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co mówili uczeni w Piśmie? („Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”)

2. Co mówił im Jezus? („Jak może szatan wyrzucać szatana?”)

3. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”)

Top