Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 1 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

04 luty 2019

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 1 - 11) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do Szymona? („wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”) 2. Co odrzekł Szymon? („na Twoje słowo zarzucę sieci”) 3. Co stało się następnie? („zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać”) 4. Co rzekł Szymon Piotr do Jezusa? („odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”) 5. Co odparł Szymonowi Jezus? („nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”) 6. Co następnie uczynili Szymon Piotr i jego towarzysze? („zostawili wszystko i poszli za Nim”)

Top