Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 25 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

01 październik 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 25 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1.Jakimi intencjami kierował się uczony w prawie, zadając Jezusowi pytanie? („Wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”). 2. W jaki sposób Jezus odpowiada na podstępne pytanie? („Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”). 3. Co należy czynić, aby osiągnąć życie wieczne? („Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”; „To czyń, a będziesz żył”). 4. Kto jest - przez swoje zachowanie - prawdziwym  bliźnim dla drugiego? („Ten, który mu okazał miłosierdzie”).

Top