Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 2 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

01 październik 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 2 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1.Z jakimi intencjami i słowami przyszli do Jezusa faryzeusze? („Chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę”). 2. Jak Jezus reaguje na podstęp osób życzących mu źle? („Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam przykazał Mojżesz?”). 3. Z jakich względów Mojżesz dopuścił możliwość rozwodów? („Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie”). 4. Jaki jest pierwotny zamysł Boga na temat małżeństwa? („Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”). 5. Jaką definicję cudzołóstwa podaje Jezus? („Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”)

Top