Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 7 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

19 czerwiec 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 7 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Jakie wskazania dał Jezus dwunastu? („uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!”)

2. Co jeszcze polecił uczniom Jezus? („nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani laski!”)

Top