Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 32 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

19 czerwiec 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 32 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo przyprowadzono do Jezusa? („niemowę opętanego”)

2. Kiedy niemy odzyskał mowę? („po wyrzuceniu złego ducha”)

3. Co mówili na to faryzeusze? („wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”)

4. Co robił Jezus? („głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości”)

5. Co rzekł Jezus do uczniów? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”)

Top