Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

19 czerwiec 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd przyszedł Jezus? („do swego rodzinnego miasta”)

2. O co pytało wielu słuchając nauczania Jezusa w synagodze? („Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona?”)

3. Co mówił im Jezus i co się stało? („Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich”)

Top