Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 14 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

19 czerwiec 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 14 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytali Jezusa uczniowie Jana? („dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoim zaś uczniowie nie poszczą?”)

2. Co odrzekł im Jezus? („czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi?”)

3. Dlaczego nie powinno się przyszywać łaty z surowego sukna do starego ubrania? („gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie”)

Top