Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 24 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

19 czerwiec 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 24 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Tomasz? („jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”)

2. Co rzekł Jezus do Tomasza? („podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!”)

3. Co odrzekł Tomasz? („Pan mój i Bóg mój!”) 4. Których Jezus nazywa błogosławionymi? („którzy nie widzieli, a uwierzyli”)

Top