Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 5, 21 - 43) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

19 czerwiec 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 5, 21 - 43) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jair prosił Jezusa? („Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”)

2. Co zrobiła kobieta, która od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi, i co następnie się stało? („dotknęła się Jego płaszcza… Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona”)

3. Co rzekł Jezus przełożonemu synagogi? („Nie bój się, wierz tylko!)

4. Co zrobił Jezus, gdy ujrzał dziewczynkę i co następnie się stało? („Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła”)

Top