Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 5 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 8, 5 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co setnik poprosił Jezusa? („sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”)

2. Co rzekł mu Jezus? („przyjdę i uzdrowię go”)

3. Co odparł setnik? („nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”)

4. Co odparł Jezus, i co się stało? („u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary… Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie”)

Top