Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 7, 21 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 7, 21 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto wejdzie do królestwa niebieskiego? („ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”)

2. Z kim można porównać tego, kto słucha słów Jezusa i wypełnia je? („z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale”)

3. Z kim można porównać tego, kto słów Jezusa słucha, ale nie wypełnia ich? („z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku”)

Top