Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 7, 1 - 5) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 7, 1 - 5) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. O czym poucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą”)

Top