Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto podlega sądowi? („każdy, kto się gniewa na swego brata”)

2. Jak należy czynić? („najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim!”)

Top